Föreningens arbete med att förnya våra gårdar fortsätter och det vi just nu gör är att vi etablerar två nya planteringar i anslutning till våra infarter vid Kummingatan och Körvelgatan. Som tidigare så samarbetar vid med Hallboms när det gäller trädgårdar och planteringar. De nya planeringarna håller just nu på att utföras och förhoppningsvis skall vi kunna njuta av den nya prakten redan till våren.

Då vi ser en ökning av antalet mopeder och motorcyklar som parkeras på våra gårdar har diskussionen om detta varit uppe bland medlemmarna och i styrelsen. Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att parkera dessa fordon cyklar framför våra portar och barnvagnsförråd utan de skall ställas upp i anslutning till våra cykelställ.

Innan du anlägger en egen plantering på föreningens mark ska du söka tillstånd. De är viktigt att det som planteras kan tas om hand även om du flyttar. Dessutom är de viktigt att vi har möjligheten att ta tillvara eventuella buskar som tas bort för att kunna plantera på annan plats. Du begär tillstånd för hos vicevärden.

Idag har det brunnit på Körvelgatan 4B. Ingen person blev skadad.

Information från UNT

Föreningen har bytt ut sin föråldrade utebelysning mot ny energisnål LED-belysning som ska ge oss såväl bättre ljus som en lägre driftkostnad. LED-belysning har en rad fördelar i jämförelse med äldre glödljus såsom:

• Lamporna är betydligt mer energieffektiva än glödlampor
• De håller upp till 50 gånger längre än en glödlampa
• LED avger varken UV eller IR-strålning
• LED innehåller inget kvicksilver
• Under sin livstid och med tanke på den låga energianvändningen så är LED-lampor en avsevärt mycket billigare lösning än glödlampor

Årets föreningsstämma hölls den 17 april i hörsalen på Årstagården. Totalt deltog 80 personer. Mötet inleddes som vanligt med registrering och lite underhållning av våra bekanta artister från förra året Kent Wennmans Trio. De blandade musik från 50 och 60 talen och frammanade även en del allsång, det hela var mycket uppskattat av deltagarna.

Föreningsstämman är i Årstagården på adressen Fyrislundsgatan 66.

Dörrarna öppnas 18.00 då registreringen startar. Du bjudes därefter på fika och underhållning med kent Wennmans Rockabilly Trio.

Klockan 19.00 börjar föreningsstämman

arstagarden

Som vanligt så kommer firandet av Valborg organiseras av oss föreningar kring parken.

De behövs därför eldsjälar som kan vara eldvakter under natten.

Är du en eldsjäl som brinner för firandet och kan ställa upp som vakt vid brasan kontakta då Anders Pettersson tel:018-252322 eller Mariahelena Persson tel:018-245062.

valborg

 

 

Enligt föreningens ordningsregler och brandförsvaret så är det endast tillåtet att förvara handikapphjälpmedel i trapphuset. Skälet är att i händelse av brand så får det inte finnas brännbart material i trapphuset som kan förvärra situationen. Ansvaret för att denna regel följs är fastighetsägaren, i förlängningen vi som bor här i föreningen.

Det är därför viktigt att du som boende i föreningen inte förvarar något annat än eventuella handikapphjälpmedel i trapphuset. Om du vet med dig att du har något otillåtet i trapphuset vill vi att du omgående städar bort detta.

Varje hushåll är enligt lag tvungna att ha en fungerande brandvarnare. Styrelsen vill försäkra sig om att alla medlemmar har minst en funderande brandvarnare i er lägenhet.

Om ni inte har det så uppmanas ni sätta upp en sådan och behöver ni hjälp med arbetet kan Leif eller Lars hjälpa till med det mot en kostnad på 150 kronor.

Telefon: 018-258383

Vi i styrelsen kommer att se över trafiksituationen och trafikbegränsande åtgärder på föreningens område. Målet med arbetet är att det skall vara säkert för både barn och vuxna att vistas på gårdarna samt att trafiken på gårdarna begränsas till att bara vara nödvändig trafik. Om du vill ge input till arbetet kontaka Johan Nygren 018-252212 eller Lars Pettersson 018-258383

Tvättstugorna är nu färdiga för att användas. Vi har bytt golvmattor och målat om väggar. Nu är de i skick som nya och väntar på att du skall komma på besök med tvätten.

tvattstuga

Nu finns det snöskyfflar i varje trappuppgång. Du får gärna använda den till att skotta din port! Självklart så går det bra att använda den till att skotta din parkering.

Men kom ihåg att ställa tillbaka den när du är klar!

Den tredje januari kommer vårt nätverk att genomgå en översyn. Det kommer medföra att ert bredband, tv och telefoni från Telia kommer vara ur funktion i ca tio minuter. Om tjänsten inte kommer tillbaka efter den tiden så kan du behöva starta om din Thomson gateway och eventuellt din digitalbox till tv.

Från första januari 2013 kommer vi att sänka kostnaderna för elen i Brf Körveln. Det nya kilowattpriset kommer att vara 120 öre till skillnad mot de 150 öre som vi betalat fram till nu. Vi har för närvarande ett rörligt pris med takpris för vintermånaderna.

Styrelsen har beslutat om nästa års budget och budgeten tillåter att vi även under nästa år kan behålla den nuvarande månadsavgiften.

Styrelsen har gått igenom och omarbetat de gamla ordningsreglerna för föreningen. Därför kan vi idag publicera dom på vår hemsida. Dessa kommer även att komma i era brevlådor.

För att läsa dom nya ordningsreglerna klicka på länken nedan:

Ordningsregler