Problem med eldebitering under hösten

Under hösten har det blivit fel och inga debiteringar för den rörliga elkostnaderna har kommit med på månadskostnaderna. Det är endast den fasta kostnaden som har debiterats september till december.

Riksbyggen kommer att skicka ut nya avier för betalning samt en förklaring vad som gått fel.

När det gäller de nu aktuella avierna är den som gäller för januari med betalningsdatum 2014-12-31 rätt och ska betalas. På denna avi ingår den rörliga elen för perioden 1/5-30/9.

För de avier som gäller för februari och mars är dessa felaktiga och kommer att ersättas med nya avier så snart som möjligt. På de nya avierna kommer de rörliga kostnaderna för perioden 1/10 -31/12 att debiteras.

Sedan igår klockan 22.00 är Telia utsatt för överbelastningsattacker av deras nät. Detta gör att tv, bredband och telefoni är påverkat vilket kan innebära att våra tjänster inte fungerar.

Vill ni läsa mer:

http://www.svt.se/nyheter/sverige/telias-bredband-ligger-nere

På kvällen den 16 april upptäcktes att de var stopp i avloppet vid hus 27 och 19. 

RangSells har nu åtgärdat problemet och de går bra att använda vatten och avlopp igen.

 

Ännu ett år har gått och det har blivit dags för årsmöte. Detta år kommer mötet att hållas i Ångelstaskolans matsal. Mötet är den 8 maj. Vi börjar med fika kl 18.30 och kör sedan igång mötet kl 19.00."

Vi får med en ganska jämn ström klagomål till styrelsen från medlemmar som känner sig störda av saker som grannarna gör eller inte gör."

Vi har diskuterat hur vi kan hantera problemet och har kommit fram till att när det blir allvarligt så bör vi agera men innan dess så är den bästa lösningen om man grannar emellan kan ta tag i sina problem."

De vanligaste störningarna beror på obetänksamhet eller nonchalans." Buller och oväsen kvällstid, men även dagtid."

Rökning på balkong eller uteplats där rök sugs in hos grannens fönsterventiler. I kategorin rökning är det många som störs av att fimpar kastas från balkonger eller släpps på marken."

Parkering inne på gårdarna där man parkerar längre än den tid som är tillåten och där grannar ofta kör in bilen."

Rastning av hundar inne på området och löst springande katter, samt matning av djur."

Att visa varandra respekt"

Det finns några grundläggande saker alla kan tänka på, där det första handlar om att fråga sig själv om något man gör kan upplevas som störande för omgivande grannar."

Om du störs av din granne så bör du inledningsvis meddela detta personligen. Det kan ju vara så att grannen inte inser att ett beteende upplevs som störande. Ett tips är att tala med din granne när du inte är irriterad eller upprörd, utan att vänta tills du känner att du kan diskutera problemet lugnt och sakligt."

Om din granne sedan inte förstår, eller bryr sig om ditt klagomål kan det vara läge att kontakta styrelsen och informera om problemet. Informera även om vad du har påtalat för din granne, när du gjorde det samt vad ni kom fram till. Sammanfatta det hela skriftligt så att vi har något konkret att gå med när vi kontaktar en störande granne. Vi kommer då även att undersöka om övriga närboende har störts av den aktuella grannens beteende.

 

Det är just nu stora problem med vörmen till vissa lägenheter i område 2 och 3. Detta sedan en huvudledning för värmen gått sönder.

Lars och Leif arbetar på problemet men behöver information om din lägenhet är drabbad!

Har du element som är iskalla hör av dig till vår vicevärd på telefon 018-258383

Område 1 2 3

Vårt parkeringsbolag Parkia kommer från årsskiftet 2014-01-01 höja sina kontrollavgifter till 500 kr. Parkia är anlitade att bevaka våra gårdar och parkeringar.

Snart är vintern här och det kommer säkerligen innebära en massa snö. Vi placerade under förra vintern ut snöskyfflar i trappuppgångarna. Tanken med dessa är att vi kan hjälpas åt att skotta rent framför er port. Hör av er till vicevärden om er trappuppgång saknar skyffel.

Skyffeln får naturligtvis lånas för att skotta er parkeringsplats, kom ihåg att lämna tillbaka skffeln när du är klar.

För att öka servicen och göra det enklare för oss som medlemmar så kommer vi i fortsättningen att kunna beställa extranycklar hos vicevärden. Ni kan sedan hämta ut dessa på avtalad tid vardagar mellan klockan 7 och 16 i expeditionen.

Vi har noterat att det står grillar utspridda på föreningens gårdar. Det är nu dags att ställa undan dessa. Övergivna grillar kommer att städas bort och kasseras av fastighetsskötare.

I trapphusen får endast handikapphjälpmedel förvaras. Finns andra saker i trapphusen skall de tas bort av den som äger dem. Vi kommer att se över samtliga trapphus och märka upp saker som inte får förvaras där. Om ingen tar ansvar för det som märkts upp kommer föreningens personal att städa bort dessa och förvara dem innan de kasseras. Dessa föremål kan återfås mot beskrivning hos vicevärd.

Hur får vi plats med både medlemmar som valt att röka och de som besväras av röken?

Styrelsen har under sommaren och hösten fått påstötningar från ett flertal medlemmar. Det man önskat är att vi i styrelsen ska påtala för grannar att man störs av deras cigarettrök.

Klagomålen har vidare handlat om att rökare kastar fimpar från balkonger och altaner och att dessa blir liggande med risk för att småbarn stoppar i sig eller bara ser allmänt ofräscht ut.

Som styrelse är det svårt att göra något för att förbjuda rökning på balkonger och altaner och vidare är det svårt att driva denna typ av frågor i några rättsliga instanser.

Vad vi som styrelse vill göra är att försöka företräda båda sidorna av frågan.

Att bo i ett flerfamiljsboende som vi gör ställer stora krav på både hänsyn och omtanke mot våra grannar och även ett ansvar att för varandra konstruktivt påtala om det finns saker som stör.

Vi vill därför uppmana er som röker att visa mera hänsyn genom att undvika att stå på balkong eller altan när ni röker utan istället gå iväg ett stycke från huskroppen för att undvika att röken inte sugs in i grannens lägenhet.

Under sommaren drabbades en av våra medlemmar av en brand i lägenheten. Lyckligtvis så blev ingen person skadad men omfattningen av materiella skadorna var stor. Från styrelsens sida vill vi trycka på vikten att skydda sig både vad gäller personskador och materiella skador. När det gäller personskador så är en tidig varning avgörande och brandvarnare en viktig komponent. Om ni inte satt upp den varnare som vi delade ut i julas så är det hög tid att göra det nu. Ni som behöver hjälp att montera den kontakta vår vicevärd eller fastighetsskötare på 018-25 83 83. Monteringen kostar 150 kr.

Efter den upprusning som har genomförts på våra fastigheter har styrelsen nu börjat att titta på vad vi kan göra för att rusta upp samtliga balkonger. För att ta reda på vilka alternativ och möjligheter som finns har vi för närvarande kontakt med 5 företag som arbetar med just renoveringar och utbyten av balkonger. Syftet och målet med detta arbete är att arbeta fram förslag som ska presenteras för medlemmarna. Då vi ännu är i en tidig fas av projektet så är det fortfarande inte klart med tidplaner och kostnader.

Som många säker har sett så är det ganska fullt i våra cykelställ därför kommer föreningens personal att dra igång en rensning av cykelställen. Syftet är att ta bort trasiga och oanvända cyklar för att ge plats till de cyklar som används. Rensningen går till så att de går runt och försöker bedöma om cyklarna används eller inte. Tecken på om de används eller inte kan vara punkteringar eller andra defekter som gör cyklarna obrukbara, dessa cyklar märks med en lapp. Om du får en sådan lapp på din cykel och fortfarande vill ha den kvar tar du bort lappen. Cyklar där lappen finns kvar tas bort från cykelställen och förvaras inlåsta i föreningen under 6 månader. Ni som tar bort lapparna för att ha kvar er cykel kan antingen laga felen eller ställa in cykeln i ert förråd för att slippa bli lappade igen.

Föreningens arbete med att förnya våra gårdar fortsätter och det vi just nu gör är att vi etablerar två nya planteringar i anslutning till våra infarter vid Kummingatan och Körvelgatan. Som tidigare så samarbetar vid med Hallboms när det gäller trädgårdar och planteringar. De nya planeringarna håller just nu på att utföras och förhoppningsvis skall vi kunna njuta av den nya prakten redan till våren.

Då vi ser en ökning av antalet mopeder och motorcyklar som parkeras på våra gårdar har diskussionen om detta varit uppe bland medlemmarna och i styrelsen. Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att parkera dessa fordon cyklar framför våra portar och barnvagnsförråd utan de skall ställas upp i anslutning till våra cykelställ.

Innan du anlägger en egen plantering på föreningens mark ska du söka tillstånd. De är viktigt att det som planteras kan tas om hand även om du flyttar. Dessutom är de viktigt att vi har möjligheten att ta tillvara eventuella buskar som tas bort för att kunna plantera på annan plats. Du begär tillstånd för hos vicevärden.

Idag har det brunnit på Körvelgatan 4B. Ingen person blev skadad.

Information från UNT

Föreningen har bytt ut sin föråldrade utebelysning mot ny energisnål LED-belysning som ska ge oss såväl bättre ljus som en lägre driftkostnad. LED-belysning har en rad fördelar i jämförelse med äldre glödljus såsom:

• Lamporna är betydligt mer energieffektiva än glödlampor
• De håller upp till 50 gånger längre än en glödlampa
• LED avger varken UV eller IR-strålning
• LED innehåller inget kvicksilver
• Under sin livstid och med tanke på den låga energianvändningen så är LED-lampor en avsevärt mycket billigare lösning än glödlampor

Årets föreningsstämma hölls den 17 april i hörsalen på Årstagården. Totalt deltog 80 personer. Mötet inleddes som vanligt med registrering och lite underhållning av våra bekanta artister från förra året Kent Wennmans Trio. De blandade musik från 50 och 60 talen och frammanade även en del allsång, det hela var mycket uppskattat av deltagarna.

Föreningsstämman är i Årstagården på adressen Fyrislundsgatan 66.

Dörrarna öppnas 18.00 då registreringen startar. Du bjudes därefter på fika och underhållning med kent Wennmans Rockabilly Trio.

Klockan 19.00 börjar föreningsstämman

arstagarden

Som vanligt så kommer firandet av Valborg organiseras av oss föreningar kring parken.

De behövs därför eldsjälar som kan vara eldvakter under natten.

Är du en eldsjäl som brinner för firandet och kan ställa upp som vakt vid brasan kontakta då Anders Pettersson tel:018-252322 eller Mariahelena Persson tel:018-245062.

valborg

 

 

Enligt föreningens ordningsregler och brandförsvaret så är det endast tillåtet att förvara handikapphjälpmedel i trapphuset. Skälet är att i händelse av brand så får det inte finnas brännbart material i trapphuset som kan förvärra situationen. Ansvaret för att denna regel följs är fastighetsägaren, i förlängningen vi som bor här i föreningen.

Det är därför viktigt att du som boende i föreningen inte förvarar något annat än eventuella handikapphjälpmedel i trapphuset. Om du vet med dig att du har något otillåtet i trapphuset vill vi att du omgående städar bort detta.

Varje hushåll är enligt lag tvungna att ha en fungerande brandvarnare. Styrelsen vill försäkra sig om att alla medlemmar har minst en funderande brandvarnare i er lägenhet.

Om ni inte har det så uppmanas ni sätta upp en sådan och behöver ni hjälp med arbetet kan Leif eller Lars hjälpa till med det mot en kostnad på 150 kronor.

Telefon: 018-258383

Vi i styrelsen kommer att se över trafiksituationen och trafikbegränsande åtgärder på föreningens område. Målet med arbetet är att det skall vara säkert för både barn och vuxna att vistas på gårdarna samt att trafiken på gårdarna begränsas till att bara vara nödvändig trafik. Om du vill ge input till arbetet kontaka Johan Nygren 018-252212 eller Lars Pettersson 018-258383

Tvättstugorna är nu färdiga för att användas. Vi har bytt golvmattor och målat om väggar. Nu är de i skick som nya och väntar på att du skall komma på besök med tvätten.

tvattstuga

Nu finns det snöskyfflar i varje trappuppgång. Du får gärna använda den till att skotta din port! Självklart så går det bra att använda den till att skotta din parkering.

Men kom ihåg att ställa tillbaka den när du är klar!

Den tredje januari kommer vårt nätverk att genomgå en översyn. Det kommer medföra att ert bredband, tv och telefoni från Telia kommer vara ur funktion i ca tio minuter. Om tjänsten inte kommer tillbaka efter den tiden så kan du behöva starta om din Thomson gateway och eventuellt din digitalbox till tv.

Från första januari 2013 kommer vi att sänka kostnaderna för elen i Brf Körveln. Det nya kilowattpriset kommer att vara 120 öre till skillnad mot de 150 öre som vi betalat fram till nu. Vi har för närvarande ett rörligt pris med takpris för vintermånaderna.

Styrelsen har beslutat om nästa års budget och budgeten tillåter att vi även under nästa år kan behålla den nuvarande månadsavgiften.

Styrelsen har gått igenom och omarbetat de gamla ordningsreglerna för föreningen. Därför kan vi idag publicera dom på vår hemsida. Dessa kommer även att komma i era brevlådor.

För att läsa dom nya ordningsreglerna klicka på länken nedan:

Ordningsregler