190506
Obs! Arbetet med balkongrenoveringen är 2 veckor försenat.

Rivningen av uteplatserna har utökats till 1.5 meter från balkongens yta för att byggarbetarna skall kunna ha en fri yta att arbeta på samt av säkerhetsskäl. Kom ihåg att alla markisställningar och markiser måste skruvas ner.

Det virke ni river från er uteplats kan förvaras på den ytan av uteplatsen som blir kvar. Det virke ni ej skall använda igen, åk och kasta det på återvinningen. Det får inte ligga virke på föreningens mark, varken på gräs eller asfaltsytor, på grund av risk för olyckor. Obs! Containrarna är endast avsedda för byggföretagen.

 pdfbalkongrenovering_brf_korveln_2019.pdf